Khám phá 100 công cụ marketing mà bất kỳ marketer nào cũng cần

Dưới đây là hơn 100 công cụ tiếp thị trực tuyến bạn cần biết để giúp thúc đẩy chiến lược tiếp thị trực tuyến của công ty và thành công trong tiếp thị. Bạn có thể sử dụng những công cụ này để có thêm thông tin chi tiết về đối tượng mục tiêu, khách hàng hiện tại, trang web và đầu tư cho các chiến tiếp thị của mình.

Mục lục bài viết

Analytics, Organic Search Optimization & Paid Search Marketing Tools

1. Site Audience Comparison (So sánh đối tượng)

 • SimilarWeb
 • Alexa
 • Google Analytics
 • Experian

2. Digital Analytics Tools (Phân tích dữ liệu kỹ thuật số)

 • Google Analytics
 • Google Analytics Premium
 • Adobe Analytics
 • Kissmetrics
 • MixPanel

3. SEO Keyword Analysis (Phân tích từ khóa SEO)

4. SEO Rank Checking (Kiểm tra xếp hạng SEO)

5.  SEO Site Crawling

6.SEO Backlink Analysis (Phân tích SEO Backlink)

7.AdWords Paid Search Analysis (Phân tích chiến dịch quảng cáo AdWords)

8. Influencer Outreach and Management (Tiếp cận và quản lý Influencer)

9.Data Management Platforms and Audience Targeting (Nền tảng quản lý dữ liệu và nhắm mục tiêu theo đối tượng)

  • Cxense
  • Krux
  • Neustar
  • Oracle
  • Adobe Audience Manager

Content Marketing & Website Engagement Tools (Công cụ tiếp thị nội dung và tương tác trên Web)

10.Page Engagement Tools

11.Content Management Systems (Hệ thống quản lý nội dung)

 • Sitecore
 • Adobe Experience Manager
 • Acquia
 • Oracle WebCenter

12.Blogging Tools (Công cụ viết blog)

13.Content Curation and Authoring Tools (Công cụ phân loại và xử lý nội dung)

14.Landing Page Creation and Testing Tools (Công cụ kiểm tra và tạo trang đích)

15.Digital Asset Management (Quản lý tài sản kỹ thuật số)

16.On-site Push Notifications

Ecommerce & Conversion Optimization Tools (Thương mại điện tử và Công cụ tối ưu hoá chuyển đổi)

17.ersonalization for Ecommerce (Cá nhân hóa cho thương mại điện tử)

18. Ecommerce Cart Recovery

19.A/B and Multivariate Testing Tools

20.Ecommerce Management

21.Product and Customer Review Tools (Công cụ đánh giá sản phẩm và khách hàng)

22.Call Tracking

23.Live Chat

Social Media, CRM & Email Marketing Tools (Truyền thông xã hội, CRM & Công cụ tiếp thị qua email)

24.Social Media Publishing Focus

25. Social Media Listening Focus

26. Social Media Campaign Tools

27. Online Customer Service Tools

28. Marketing Cloud, CRM and Campaign Management Tools

29. Email Service Providers and Marketing Automation Services

29. Facebook Messenger Marketing

30. Email Marketing Optimization Tools

All in one