Livestream #15: Khác biệt giữa môi giới bất động sản và nhà phân phối Tập đoàn Seacret

Khác biệt giữa môi giới bất động sản và nhà phân phối Seacret
1. Sản phẩm giá trị lớn (khó bán)
2. Tập khách hàng hẹp
3. Khả năng mua lại thấp
4. Hoa hồng không cao
5. Dự án bds vòng đời ngắn phải liên tục cập nhật sản phẩm mới (không ai đảm bảo bán tốt mọi thứ)
6. Tuyển dụng đồng đội tương đương với tuyển đối thủ cạnh tranh
7. Không được đội nhóm hỗ trợ chốt sale hoặc nếu có thì phải tự cắt hoa hồng của bản thân cho leader
8. Không có thu nhập thụ động
9. Không xây dựng được đội nhóm lớn mạnh vài trăm người
10. Không có hệ thống trả thưởng hấp dẫn..

All in one