NHẬT KÝ

Live #57: Tiêu chí lựa chọn Nhà Phân Phối tham gia với đội nhóm TG (Team Global)

Tôi là Trần Anh Tuấn một chuyên gia về Marketing & quản trị. Ngoài ra, tôi cũng thích nghe nhạc, chạy bộ, viết blog. Chào đón bạn ghé thăm blog của tôi.

%d bloggers like this: