AIA Vitality Việt Nam – Bảo Vệ Toàn Diện Sức Khoẻ và Tài Chính của bạn đến 100 tuổi

AIA Vitality là gì?

AIA Vitality là chương trình sống khỏe được phát triển dựa trên các nghiên cứu khoa học được kiểm nghiệm thực tế trong việc giúp Khách hàng sống Khỏe hơn, Lâu hơn, Hạnh phúc hơn. Thông qua việc hiểu rõ sức khỏe bản than và thay đổi lối sống, AIA Vitality giúp các thành viên cải thiện sức khỏe một cách hiệu quả và toàn diện nhất.

Tải ứng dụng trên App Store hoặc Google Play

TRẢI NGHIỆM BẢNG MÔ PHỎNG QUYỀN LỢI THÀNH VIÊN VITALITY

1. Trải nghiệm dễ dàng các bước của chương trình AIA Vitality

2. Mô phỏng quyền lợi của thành viên với sản phẩm bảo hiểm tích hợp

/

image
image
image

VITALITY HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO?

1. TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN VITALITY

Khách hàng được quyền đăng ký tham gia chương trình AIA Vitality khi tham gia sản phẩm bảo hiểm nhân thọ tích hợp và hoàn thành nghĩa vụ đóng phí thành viên Vitality đúng thời hạn.

2. TẢI ỨNG DỤNG AIA+

Tải ứng dụng AIA+ để trải nghiệm chương trình AIA Vitality và các quyền lợi hấp dẫn khác​.

3. TRẢI NGHIỆM AIA VITALITY

Liên kết với thiết bị vận động và bắt đầu trải nghiệm AIA Vitality​.

4. TẬN HƯỞNG PHẦN THƯỞNG

Thăng hạng càng cao phần thưởng càng nhiều và nhận thêm lên đến 40% giá trị hợp đồng bảo hiểm​.

Tải ngay ứng dụng trên App Store hoặc Google Play

TRẠNG THÁI VÀ ĐIỂM HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO?

TRẠNG THÁI AIA VITALITY

Kiếm điểm đóng góp vào Trạng thái AIA Vitality của bạn – Đồng, Bạc, Vàng hoặc Bạch kim. Trạng thái của bạn càng cao, phần thưởng càng lớn.

image
image

TẬN HƯỞNG PHẦN THƯỞNG

Hạng thành viên càng cao, phần thưởng càng nhiều

image

Đăng ký tư vấn và tìm hiểu thêm về AIA Vitality tại form dưới đây:

All in one