NHẬT KÝ

Bèo dạt mây trôi (English Version)

Bèo dạt mây trôi (English Version)

You come and go I don’t know, babe I love you u hu hu
Since you went away, my life has been through darkest days
I love you, I love you with all my heart now
So come and go with me

You come and go I don’t know, babe I love you u hu hu
Since you went away, my life has been through darkest days
I love you, I love you with all my heart now
So come and take me home

Tôi là Trần Anh Tuấn một chuyên gia về Marketing & quản trị. Ngoài ra, tôi cũng thích nghe nhạc, chạy bộ, viết blog. Chào đón bạn ghé thăm blog của tôi.

%d bloggers like this: