Chọn điều quan trọng

Bạn hỏi người thích chạy bộ thời gian đâu để họ chạy mỗi ngày, họ sẽ nói bạn biết

Bạn hỏi người thích đạp xe thời gian đâu để họ tập mỗi ngày, họ sẽ nói bạn biết

Bạn hỏi người thích bơi lội thời gian đâu để họ tập mỗi ngày, họ sẽ nói bạn biết

Bạn hỏi anh chàng đang say sưa với bạn thời gian đâu mà anh dành cho em, anh ta sẽ nói bạn biết

Bạn thấy thứ gì quan trọng thì sẽ biến nó thành một phần lối sống của bạn dù có bận rộn cỡ nào

Người thích chạy bộ sẽ thường không có động lực và thời gian tập yoga

Người thích yoga sẽ thường không có động lực và thời gian cho chạy bộ

Anh chàng không có động lực với bạn thì đương nhiên sẽ không có thời gian cho bạn

Chọn theo đuổi một số thứ quan trọng đồng nghĩa với việc bạn đẩy dần một số thứ khác mà bạn cho là ít quan trọng hơn ra khỏi lối sống của bạn.

Chọn để cho nhiều thứ ít quan trọng trở thành một phần lối sống của bạn, là bạn đang tự đẩy mình ra xa hơn khỏi những thứ quan trọng và đáng theo đuổi. Đó là lúc bạn thường thấy bị lạc lối.

Những lúc lạc lối, thứ nên làm là ngồi lại, tĩnh tâm, suy nghĩ về những việc đã qua, xác định lại thứ gì quan trọng để làm, thứ gì ít quan trọng hơn gạch bỏ. Chọn lựa. Gạch bỏ. Tích hợp thứ quan trọng lại vào lối sống. Tiếp tục sống. Tiếp tục thay đổi. Lập lại từ đầu các bước trên.

All in one