Hoàn thành Half Marathon 36: Chén em Tây với MAFer

Một chiếc HM vui vẻ đón đồng run từ Saigon ra. Dậy sớm từ 4h sáng tập trung ở Bộ Ngoại Giao, cả đoàn làm 1 vòng Hoàng Thành rồi mới rẽ qua Hồ Tây chén em Tây. Tới đoạn 2 con rồng còn ngồi lại làm mỗi người 1 ly nước mía xong mới chạy tiếp. Chốt lại bằng phở ở Trấn Vũ và cafe Cô Hàng Xóm rồi chia tay đi làm.

Link: Chén em Tây với MAFer

All in one