NHẬT KÝ

Live #82: Muốn đi nhanh đi một mình, muốn đi xa hãy đi cùng đồng đội

Tôi là Trần Anh Tuấn một chuyên gia về Marketing & quản trị. Ngoài ra, tôi cũng thích nghe nhạc, chạy bộ, viết blog. Chào đón bạn ghé thăm blog của tôi.

%d bloggers like this: