Nhật ký đua Top 1 93-96 Hanoi Runner với 108km/tuần

Sau khi đua Top xong mệt quá và làm biếng nên giờ này vẫn chưa viết được dòng nào. Hẹn hôm nào có hứng khởi thì sẽ nhớ và ghi lại cho mọi người cùng đọc 😀

All in one