Tag Archives: đồ chạy trail

Tổng quan về đồ chạy trail (chạy địa hình)

Có rất nhiều người hỏi tôi về đồ chạy trail nên hôm nay mạnh dạn làm 1 bài viết tổng hợp về sự chuẩn bị hành trang cho 1 giải chạy trail ở tất cả các cự ly: 10km- 21km- 42km- 70km- 100km++ bằng tất cả những kiến thức, kinh nghiệm, cảm nhận của tôi […]

All in one