10 điều mà hội viên BNI thành công thường làm

Chuyển đổi LT không đúng cách

Trong bài viết trước tôi đã chia sẻ với các bạn về 10 điều giúp hội viên có nhiều hợp đồng thì trong bài viết này tôi chia sẻ tiếp cho bạn 10 điều mà hội viên BNI thành công thường làm. Bạn thử nhìn lại xem mình đã làm được bao nhiêu trong số 10 điều này

1.Kiên trì – Xây dựng lòng tin cần phải có thời gian (đối chiếu với bảng đánh giá độ tin cậy của các Referral)
2. Phải đứng dậy mỗi khi trình bày vấn đề gì đó
3. Không bao giờ dùng từ chung chung như “bất kỳ ai” hoặc “dịch vụ trọn gói”
4. Hãy nói ra những gì mình muốn hội viên trong chapter có thể giúp mình.
5. Hãy đứng dậy và nói “ Tôi có…..” khi đưa Referral cho người khác; và hãy đưa ra một vài chia sẻ nếu bạn không có Referral
6. Tìm và huấn luyện cho người thay thế bạn, nên để họ đi họp cùng như khách mời.
7. Làm việc ngay với những Referral mình nhận được, hãy cung cấp những dịch vụ và sản phẩm tốt nhất cho những khách hàng được giới thiệu
8. Hãy nói đôi điều nhận định về những Referral mà bạn nhận được (cảm ơn người gửi và cho họ biết việc đó tiến triển tới đâu)
9. Chăm chỉ mời khách mời.
10. Tạo những buổi gặp riêng ở ngoài sau những cuộc họp chung của Chapter.

One thought on “10 điều mà hội viên BNI thành công thường làm

  1. Pingback: 10 ĐIỀU GIÚP HỘI VIÊN BNI CÓ NHIỀU HỢP ĐỒNG

Comments are closed.

All in one