11 key chính giúp bạn xây dựng doanh nghiệp bền vững

Xây doanh nghiệp cũng như tập yêu ở trường cấp 3, nhiều người nói đến nó, ít người hiểu nó và ai cũng muốn nhận rằng, là mình đã từng 😌😌😌

#Key 1: Tập trung (kể cả công ty lớn lắm cũng chỉ nên làm số ít sản phẩm, lấy tinh làm gốc)

#Key 2: phải có nguyên tắc, và hệ thống, vi phạm nguyên tắc đuổi việc, không nể nang bất cứ ai phá vỡ hệ thống.

#Key 3: công ty là sự phản chiếu của lãnh đạo, Lãnh đạo làm gương.

#Key 4: Chém gió ai cũng có thể chém, vấn đề là làm thật đến đâu?!?

#Key 5: một doanh nghiệp không phải chỉ quan trọng nhất là bán hàng, mà là sự kết hợp nhuần nhuyễn của các phòng ban khác. LẬP DỰ TRÙ KẾ HOẠCH – KPI – CHIẾN LƯỢC – LUẬT – MARKETING để tạo lên một cuộc chiến thắng lợi … Người tạo ra các leader, các chiến binh mới quý, chứ ngôi sao thì  chưa hẳn.

#Key 6: đừng tiếc tiền và ngại nhờ vả những người giỏi nhất.

#Key 7: Có thực sự đam mê, thành lập công ty doanh nghiệp hay không, có chịu được 5-7-10 năm hay không để xây dựng hệ thống, hoặc dành thời gian để đi bán hàng kiếm 3-5-7 tỷ rồi đi đầu tư cũng là một cách, công ty càng lớn càng phát triển càng đông quân càng nhiều vấn đề.

#Key 8: là lãnh đạo là leader khi có bất cứ điều gì trong doanh nghiệp, phải đứng ra chịu sào, thuyết phục các thành viên khác theo mục tiêu chung, chứ không phải là bỏ qua, mặc kệ ông muốn theo thì theo, muốn ntn thì như thế, phải đồng lòng. Rời rạc là do leader.

#Key 9: Doanh nghiệp là màu sắc khác biệt hoàn toàn, muốn dẫn đầu muốn tiên phong, thì nó phải có màu có phong cách riêng, chứ không phải thấy ai làm gì ntn chạy đi sao chép, rồi nhàng nhàng tàng tàng, mờ nhạt.

#Key 10: Đào tạo: 

(1) Văn hoá nội bộ mindset của người giàu 

(2) Kỹ năng bán hàng 

(3) Chuyên môn liên quan đến công việc: chuyên môn, kỹ năng mềm,… 

(4) Tháp đào tạo: các phòng ban trong công ty- tài chính- hành chính- kế hoạch- marketing (NẾU CHỈ ĐÀO TẠO BÁN HÀNG thì công ty không phải công ty mà chỉ là một nhóm tập hợp về để bán hàng).

#Key 11: Nhân viên là đại diện, là đại sứ thương hiệu của công ty, truyền tải thông điệp, là bộ mặt của doanh nghiệp, nếu không chuẩn, bán bất chấp. 

Hỏng cả thương hiệu, lý do vì sao cần lưu ý khi chọn phương án kết hợp F2, kết hợp CTV để đi nhanh và xa, nhưng hệ luỵ về uy tín, về mọi mặt. Thật kinh khủng với cách làm bất chấp này. Cần doanh số thì hợp lực liên minh, nhưng vẫn cần Internal Corect đúng thông tin sự thật.

Móng phải chắc đi mới xa được !

Muốn đi nhanh thì đi một mình,

Còn muốn đi xa thì phải đi với nhau !!!

All in one