CRM là cái quái gì?

Triển khai hệ thống CRM cần có sự phối hợp nhất quán giữa nhiều bộ phận trong công ty. Tiến độ công việc có thể chậm lại lúc đầu nhưng sau đó thì tăng tốc và bứt phá đến mức bạn cũng không thể tưởng tượng ra được

Khi đi triển khai hệ thống tôi thấy nhiều anh chị hoặc ở bản thân các doanh nghiệp vẫn chưa hiểu rõ CRM là gì nên nhiều khi áp dụng CRM mỗi người lại “đòi hỏi” một kiểu khác nhau: Bên spa muốn đặt lịch liệu trình, rồi bên bán lẻ đòi CRM phải quản lý được Kho, …

Hệ thống CRM của GetFly và tư duy CRM hiện đại trên thế giới đều hiểu CRM (viết tắt của Customer Relationship Management) là quản trị quan hệ khách hàng, quản lý các vấn đề liên quan đến khách hàng như:
– Thông tin: tên, người liên hệ, số điện thoại, emai, địa chỉ,
– Nhu cầu của khách hàng
– Lịch sử chăm sóc
– Các liên lạc email, sms, trao đổi,
– Các giao dịch đơn hàng, hợp đồng, các sản phẩm đã bán
– Các công việc đã tiến hàng….

Tất cả các thông tin liên quan đến khách hàng đều được ghi nhận vào CRM.

Mục tiêu của việc sử dụng CRM là giúp cho doanh nghiệp:
– Quản lý thông tin khách hàng một cách tập trung, thống nhất và hiệu quả
– Giúp cải thiện mối quan hệ với khách hàng => Tạo khách hàng trung thành
– Hỗ trợ các hoạt động khác liên quan đến chiến lược chăm sóc khách hàng và đào tạo nhân sự

Nên ngoài các lý do và mục tiêu trên các anh chị đừng kỳ vọng CRM làm được quá nhiều thứ. Một người cũng chỉ có thể làm tốt được một việc Cũng như thế CRM hay GetFly CRM cũng chỉ có thể làm tốt nhất các vấn đề liên quan đến khách hàng.

Còn doanh nghiệp cần các phần mềm gì để giải quyết hết tất cả các vấn đề của doanh nghiệp thì xin chia sẻ với anh chị 1 bài viết: Doanh nghiệp cần phần mềm gì?

All in one