Live #43: CRM nội địa và CRM nước ngoài khác nhau như thế nào?

CRM nội địa và CRM nước ngoài khác nhau như thế nào?

+ Kích hoạt dùng thử realtime ngay lập tức. + Kết nối cực kỳ tốt với các nền tảng quảng cáo (tracking hiệu quả)

+ Kết nối đa kênh với gmail / trello / slack

+ Tracking được hành trình khách hàng

+ Tracking được nguồn khách hàng (tele / chat / ads / seo …)

+ Tracking được hiệu suất làm việc của từng nhân viên #crm #phanmemcrm #trananhtuan #hubspot #getflycrm #getfly #crmviet #onlinecrm

All in one