Livestream #42: Doanh nghiệp quy mô nhỏ có nên dùng CRM hay không?

Để trả lời câu hỏi Doanh nghiệp quy mô nhỏ có nên dùng CRM hay không thì bạn nên trả lời các câu hỏi đơn giản sau:

– Có khách hàng không?

– Có nhân viên kinh doanh không?

– Có muốn gia tăng doanh số bán hàng không?

– Có muốn kiểm soát hiệu suất của đội kinh doanh không?

– Có muốn quản trị tốt hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp không?

Chúc các bạn lựa chọn 1 CRM phù hợp

All in one