CRM,  NHẬT KÝ

Livestream #41: Tiêu chí đánh giá một giải pháp CRM tốt

Tiêu chí đánh giá một giải pháp CRM tốt #crm #crm_tốt #trananhtuan #crm_chuẩn #crm_xịn

+ Đầy đủ chức năng

+ Thiết kế trực quan

+ Khả năng tích hợp, mở rộng với hệ thống khác

+ Sử dụng mọi nơi (cloud/đám mây)

+ Sử dụng nhiều thiết bị (đặc biệt là app trên mobile)

+ Kết nối đa kênh (nền tảng quảng cáo, nền tảng social, nền tảng quản trị công việc)

+ Mở rộng linh hoạt về tính năng (SMS , Email , Automation, chatbot)

+ Phân quyền , bảo mật tốt

+ Kết nối được với các kênh quảng cáo / nguồn cấp lead

+ Tracking Customer Jouney + định danh được khách hàng

+ Đánh giá được hiệu suất làm việc của từng nhân viên / team / DN

Tôi là Trần Anh Tuấn một chuyên gia về Marketing & quản trị. Ngoài ra, tôi cũng thích nghe nhạc, chạy bộ, viết blog. Chào đón bạn ghé thăm blog của tôi.

%d bloggers like this: