Livestream #13: Sự khác nhau giữa nghề Sinh trắc vân tay và trở thành Nhà phân phối mỹ phẩm Seacret

Sự khác nhau giữa nghề Sinh trắc vân tay và trở thành Nhà phân phối mỹ phẩm Seacret

1. Lợi nhuận thấp (từ 1-2 triệu/ khách hàng)
2. Khách hàng chỉ mua 1 lần không tái tiêu dùng
3. Luôn phải đi tìm khách hàng mới
4. Khi gặp khách thì vai trò luôn thấp hơn khách hàng (phải thuyết phục KH)
5. Làm việc độc lập không được hỗ trợ đội nhóm
6. Không có nhiều loại hoa hồng
7. Không có thu nhập thụ động
8. Không được đi du lịch nước ngoài
9. Công việc bó buộc trong phạm vi tỉnh thành phố đang sinh sống
10. Khi tuyển dụng thêm người phía dưới tương đương với tuyển đối thủ
11. Giá trị đem lại cho khách hàng không rõ rệt theo năm tháng

%d bloggers like this: