QUẢN TRỊ

Lộ trình công danh vị trí Digital Content Marketing

Trong bài viết này, Tuấn sẽ chia sẻ với các bạn lộ trình công danh (carrer path) của vị trí Digital Content Marketing. Làm thế nào để bạn có thể bắt đầu nghề nghiệp từ vị trí Content và sau đó từ 5-8 năm sẽ trở thành Head of Marketing?

Digital Content Career Path 1:

Start: Content Executive

Progress To: Content Manager

Progress To: Head of Content

Progress To: Head of Digital

———————————————–

Digital Content Career Path 2:

Start: Content Executive

Next: Digital Communications Assistant

Progress To: Digital Communications Manager

Progress To: Head of Digital Communications

———————————————–

Digital Content Career Path 3:

Start: Content Executive

Next: Social Media Executive

Progress To: Social Media Manager

Progress To: Head of Social Media

Progress To: Head of Digital Communications

———————————————–

Digital Content Career Path 4:

Start: Content Executive

Next: Copywriter

Progress To: Senior Copywriter

Progress To: Content Manager

Progress To: Head of Content

Progress To: Head of Digital

———————————————–

Digital Content Career Path 5:

Start: Content Executive

Next: Digital Marketing Executive

Progress To: Digital Marketing Manager

Progress To: Head of Digital Marketing

Progress To: Head of Digital

———————————————–

Digital Content Career Path 6:

Start: Content Executive

Next: Direct/Email Marketing Executive

Progress To: Direct/Email Marketing Manager

Progress To: Head of Direct/Email Marketing

Tôi là Trần Anh Tuấn một chuyên gia về Marketing & quản trị. Ngoài ra, tôi cũng thích nghe nhạc, chạy bộ, viết blog. Chào đón bạn ghé thăm blog của tôi.

%d bloggers like this: