Lộ trình công danh vị trí Social Media

Trong bài viết này, Tuấn sẽ giới thiệu với các bạn lộ trình công danh của vị trí Social Media. Bạn sẽ nghiên cứu và tự tìm ra lộ trình nào là phù hợp nhất với cá nhân của các bạn. Có một lời khuyên duy nhất mà Tuấn muốn chia sẻ với các bạn như sau: để trở thành quản lý (manager hoặc director) thì ngoài kỹ năng về chuyên môn hãy rèn luyện kỹ năng về lập kế hoạch và các kỹ năng mềm trong quản lý.

Mời các bạn cùng tham khảo 7 lộ trình công danh cho vị trí Social Media:

Social Media Career Path 1:

Start: Social Media Executive

Progress To: Social Media Manager

Progress To: Head of Social/Paid Media

Progress To: Head of Digital Communications

Progress To: Head of Digital

Social Media Career Path 2:

Start: Social Media Executive

Next: SEO Executive

Progress To: SEO Manager

Progress To: Head of SEO/Organic Search

Progress To: Head of SEM

Progress To: Head of Digital

Social Media Career Path 3:

Start: Social Media Executive

Next: PPC Executive

Progress To: PPC Manager

Progress To: Head of PPC/Paid Media

Progress To: Head of SEM

Progress To: Head of Digital

Social Media Career Path 4:

Start: Social Media Executive

Next: Copywriter

Progress To: Content Manager

Progress To: Head of Content

Progress To: Head of Digital Communications

Progress To: Head of Digital

Social Media Career Path 5: 

Start: Social Media Executive

Next: Digital Communications Assistant

Progress To: Digital Communications Manager

Progress To: Head of Digital Communications

Progress To: Head of Digital

Social Media Career Path 6:

Start: Social Media Executive

Next: Direct/Email Marketing Assistant/Executive

Progress To: Direct/Email Marketing Manager

Progress To: Head of Direct/Email Marketing

Social Media Career Path 7:

Start: Social Media Executive

Next: Direct/Email Marketing Assistant/Executive

Progress To: Direct/Email Marketing Manager

Next: Content Manager

Progress To: Head of Content

Progress To: Head of Digital Communications

Progress To: Head of Digital

All in one