Tag Archives: Maximum Aerobic Function

Chạy bộ phương pháp MAF – Chạy bộ theo nhịp tim

Làm sao để có thể yêu thích chạy bộ! Như hôm qua đã chia sẻ, khi bắt đầu biết đến chạy bộ, tôi chỉ có mang giày thể thao fake ( chẳng phải dành cho chạy) vào rồi lao ra đường cố gắng chạy thật nhanh, thật dài nhất có thể. Chạy được gần 1 […]

All in one