Tuyên bố niềm tin

Đây là lời tuyên bố niềm tin mà tôi sẽ đọc mỗi ngày để những tuyên bố này đi sâu vào tiềm thức của tôi để tôi ngày càng thành công hơn

Tuyên bố niềm tin

 1. Tôi mạnh mẽ hơn sau mỗi trải nghiệm của bản thân mình
 2. Tôi có đủ thời gian để làm mọi việc 
 3. Tôi có đủ tiền để làm mọi điều tôi muốn
 4. Mọi khoản đầu tư của tôi đều tạo ra lợi nhuận
 5. Mọi người muốn mua hàng vì tôi
 6. Mọi người muốn giới thiệu khách hàng cho tôi
 7. Tôi luôn luôn may mắn trong bán hàng
 8. Những người đẳng cấp thế giới muốn tham gia vào đội nhóm của tôi.

Sale Success System – Trần Anh Tuấn 7/2020

Xem thêm:

 1. Tuyên bố Bán Hàng Thành Công
 2. Tuyên bố Chăm Sóc Khách Hàng
 3. Bán hàng là Phục Vụ
All in one