Doanh nghiệp nào không cần CRM hay không?

Phần mềm CRM (Quản trị khách hàng) được thiết kế theo nhiều dạng khác nhau dưới nhiều hình thức và tùy thuộc vào công ty phát triển phần mềm đó. Tuy nhiên, theo Tuấn thì không có doanh nghiệp nào không cần CRM cả. Đã gọi là doanh nghiệp là có giao thương thì phải có các mối quan hệ cần phải quản lý. Thậm chí các tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận… thì bằng cách này hay cách khác các nhà quản lý, những người trực tiếp vận hành vẫn cần liên lạc với nhau.

Ngay trong tay, bạn đang có một chiếc điện thoại, thì chiếc điện thoại ấy cũng đang làm 1 phần trong công việc CRM của bạn đấy – công cụ để bạn ghi lại danh sách mối quan hệ, lịch sữ các cuộc gọi, các tin nhắn…Đó chính là một trong những khía cạnh của CRM

Rồi bạn có email, doanh nghiệp bạn có email đó cũng lại là một dạng của CRM rồi đó

Rồi bạn có mạng xã hội, doanh nghiệp bạn có mạng xã hội đó lại là CRM nữa rồi…

Xa xăm về lịch sử thì ta có cái cuốc sổ chợ nhét sau đít để ghi chép lại các hoạt động bán hàng, ghi chép lại xem anh nào là thân tình với mình, địa chỉ nhà ở đâu… Tất cả đã là một dạng của CRM rồi đó bạn.

Nên câu hỏi đặt ra không cần phải trả lời nữa. Thiết nghĩ không có doanh nghiệp nào mà không cần phần mềm CRM đâu, vấn đề là doanh nghiệp cần phần mềm CRM ở mức độ nào, áp dụng đến đâu và sức mạnh của giải pháp CRM đáp ứng tới đâu yêu cầu của doanh nghiệp.

Trên đây là đôi lời lạm bàn về câu hỏi có doanh nghiệp nào không cần CRM hay không. Mời các bạn chém gió cùng Tuấn bằng cách comment ở dưới nhé.