KHỞI NGHIỆP,  QUẢN TRỊ

Thầy Phạm Thành Long tức sôi máu chửi MyAladdinz là lừa đảo, từ chối dạy và block luôn.

Tôi là Trần Anh Tuấn một chuyên gia về Marketing & quản trị. Ngoài ra, tôi cũng thích nghe nhạc, chạy bộ, viết blog. Chào đón bạn ghé thăm blog của tôi.

%d bloggers like this: