Cách bạn làm MỘT VIỆC cũng là cách bạn làm MỌI VIỆC

0
225 lượt xem

Cách bạn làm MỘT VIỆC cũng là cách bạn làm MỌI VIỆC

-T. Harv Eker-

5 THÓI QUEN LÀM VIỆC HIỆU QUẢ

  •  Không làm nhiều việc cùng lúc, mỗi ngày 3 việc quan trọng.

  • Focus – Tập trung

  • Không để người khác can thiệp khi đang làm việc

  • Luôn đúng hẹn, đúng kế hoạch, đúng dead line

  • Mọi khủng hoảng điều có cách giải quyết khi nhà lãnh đạo bình tĩnh

Xem thêm: Bí quyết của sự tập trung