Cách bạn làm MỘT VIỆC cũng là cách bạn làm MỌI VIỆC

0
485

Cách bạn làm MỘT VIỆC cũng là cách bạn làm MỌI VIỆC

-T. Harv Eker-

5 THÓI QUEN LÀM VIỆC HIỆU QUẢ

  •  Không làm nhiều việc cùng lúc, mỗi ngày 3 việc quan trọng.
  • Focus – Tập trung
  • Không để người khác can thiệp khi đang làm việc
  • Luôn đúng hẹn, đúng kế hoạch, đúng dead line
  • Mọi khủng hoảng điều có cách giải quyết khi nhà lãnh đạo bình tĩnh

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here